Πιστοποίηση Ποιότητας

Στις Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ εναρμονιζόμαστε πλήρως με τις επιταγές της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, έχοντας λάβει μάλιστα και τα απαραίτητα Πιστοποιητικά Ποιότητας που μας διασφαλίζουν.

ΙSO 22000

Τα Κοτόπουλα Ανέζας Άρτας έχουν πιστοποιηθεί με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000 : 2005 από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS για τους τομείς: σφαγή κοτόπουλου, παραγωγή, τυποποίηση, αποθήκευση και διακίνηση υπό απλή ψύξη και κατάψυξη σφαγίων κοτόπουλου, αυτοτελών τεμαχίων και παρασκευασμάτων κρέατος κοτόπουλου (Αρ. Πιστοποιητικού: 0708004).

Ειδικότερα, το 2007 η εταιρεία, θέλοντας να κάνει ένα βήμα πιο μπροστά, σχεδίασε ένα νέο, πιο αυστηρό σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, κατά το νέο διεθνές πρότυπο ISO 22000 : 2005 και προχώρησε σε αναδιοργάνωση, εισάγοντας στις δομές της διαδικασίες παρακολούθησης του τροφίμου μέχρι και τα τελικά σημεία πώλησης. Έτσι, το 2008 ήταν η πρώτη πτηνοτροφική επιχείρηση στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε από την ηγέτιδα TUV AUSTRIA HELLAS.

HACCP

Το HACCP προκύπτει από τη σύντμηση των λέξεων «Hazard Analysis and Critical Control Points», δηλαδή «Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου». Πρόκειται για σύστημα αρχών και κανόνων που σχετίζονται με την αναγνώριση, αξιολόγηση και εκτίμηση κινδύνων (μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών)  κατά τη διαδικασία παραγωγής τροφίμων. Αποτελεί προληπτικό σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας στα τρόφιμα, με στόχο να τεθούν υπό έλεγχο οι κίνδυνοι αυτοί, ώστε το παραγόμενο τρόφιμο να είναι απολύτως ασφαλές. 

Μάλιστα, προτού ακόμη ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, οι Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ είχαν σχεδιάσει σε συνεργασία με έμπειρο σύμβουλο ποιότητας το σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας κρίσιμων σημείων (HACCP:2000), με αποτέλεσμα να είναι μία από τις πρώτες επιχειρήσεις του κλάδου που πιστοποιήθηκαν κατά το πρότυπο HACCP.