Στηρίζουμε την «Αλυσίδα για το περιβάλλον»


Στις Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ στηρίζουμε την «Αλυσίδα για το Περιβάλλον», μία ενέργεια του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) σχετικά με την πλαστική σακούλα και συμβάλλουμε στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών.

Έτσι, την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2018, ανατυπώσαμε, σε χαρτί φιλικό προς το περιβάλλον, 1.000 αντίτυπα του ενημερωτικού εντύπου του ΙΕΛΚΑ και το διανείμαμε τόσο στους εργαζομένους της εταιρείας και στους πελάτες μας χονδρικής όσο και στους πελάτες μας λιανικής του ιδιόκτητου καταστήματος Άρτας (Β. Πύρρου 69).

Η προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος με την πλαστική σακούλα είναι μόνο το πρώτο βήμα του ΙΕΛΚΑ. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενεργοποίηση των καταναλωτών να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Τα μελλοντικά βήματα θα αφορούν γενικότερα τη μείωση της σπατάλης (waste) σε όλους τους τομείς, όπως το πλαστικό, η ενέργεια και το φαγητό, η στήριξη της ανακύκλωσης και η βελτίωση/μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (εκπομπές CO2). 

Μάθετε περισσότερα: www.alisidagiatoperivallon.gr