Μήνυμα Προέδρου ΔΣ προς Εργαζομένους

Άρτα, 16 Δεκεμβρίου 2012

 

Προς: Όλα τα Τμήματα της Επιχείρησης - Mε κοινοποίηση σε όλους τους εργαζομένους

 

Αγαπητοί συνεργάτες,

Κατ' αρχάς, θέλω να σας εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχές για τις Γιορτές και το Νέο Έτος.

Με την ευκαιρία του ξεκινήματος της νέας χρονιάς και στις δύσκολες συνθήκες που περνάμε -και οι οποίες θα συνεχίσουν εντονότερες και την επομένη-, θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τις σκέψεις μου για την πορεία και το μέλλον της εταιρείας στην οποία εργάζεστε. Τα τελευταία χρόνια όλοι θα μπορέσατε να διαπιστώσετε τη δυναμική που η εταιρεία μας έχει αναπτύξει, με την άκρως θεαματική άνοδο σε όλους τους δείκτες της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Έχουμε φέρει τα κάτω πάνω, τόσο από πλευράς οικονομικών μεγεθών όσο και από πλευράς σχέσεων στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Μια άλλη φιλοσοφία διακρίνει την επιχειρηματική μας προσπάθεια: Οργάνωση - Μεθοδικότητα - Ειλικρίνεια - Αποδοτικότητα. Δεν είμαστε πλέον οι «φτωχοί συγγενείς» της περιοχής, αλλά έχουμε αποκτήσει φερεγγυότητα και αναγνωρισιμότητα. Και εγώ μαζί με τους συνεργάτες μου κοιτάζουμε, παρ' όλες τις δυσκολίες, να ανταποκρινόμαστε και να αναπτυσσόμαστε ορθολογικά και υπεύθυνα.

Τα προβλήματά σας είναι και δικά μας, και μαζί θέλουμε να βγάλουμε την ανηφόρα της ανάπτυξης και εξυγίανσης της εταιρείας, που διαβλέπω ότι θα γίνει στα επόμενα δύο χρόνια.

Θα έχετε διαπιστώσει ότι προσπαθούμε να λειτουργούμε με έργα και όχι με λόγια. Πάντα μπορείτε να στηρίζεστε σε εμάς, όπως εμείς σε εσάς, με όποια μικροπροβλήματα παρουσιάζονται. Να μην υπάρχουν στεγανά μεταξύ μας και όλα τα τμήματα να λειτουργήσουν οριζόντια και κάθετα. Μη χάσουμε τη συνοχή μας και το πνεύμα συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει.

Πετύχαμε:

  •  Τον κύκλο εργασιών του 2009 από 3,5 εκατ. € να τον κάνουμε 11,5 εκατ. € το 2011
  • Σφαγές των 9.000 κοτόπουλων/εβδομάδα να τις κάνουμε 45.000 κοτόπουλα/εβδομάδα
  • 3 νέα καταστήματα και σταθμούς ανεφοδιασμού-διανομής
  • Νέα φορτηγά ψυγεία και σιλοφόρα
  • 400.000 πουλιά νέες τοποθετήσεις
  • Επέκταση του βιολογικού καθαρισμού
  • Επέκταση του δικτύου πώλησης
  • Εκσυχρονισμό μύλου ζωοτροφών

Και τον επόμενο χρόνο θα διαπιστώσετε ότι ο διπλασιασμός της παραγωγής θα γίνει πράξη, επειδή δεν μπορούμε να σταματήσουμε εδώ. Θέλουμε την υπευθυνότητα που δείχνετε να τη διατηρήσετε και να τη μεταφέρετε σε όλα τα στάδια της εργασίας σας. Οι απαιτήσεις μεγαλώνουν. Είναι εύκολο να κατακτήσεις έναν στόχο, το δύσκολο είναι να τον διατηρήσεις.

Η εταιρεία και τα προϊόντα της αποκτούν αναγνωρισιμότητα και σφραγίδα. Θα πρέπει διαρκώς όλα τα τμήματα να προβληματίζονται και να καταγράφουν ατέλειες και αδυναμίες με σκοπό τη βελτίωση. Μη χάσουμε την ομοψυχία μας και την όρεξη για δουλειά.

Εγώ και οι συνεργάτες μου καθημερινά είμαστε δίπλα σας και να πιστεύετε ότι θα στηρίζουμε την εταιρεία για ένα καλύτερο μέλλον. Θέλουμε δημιουργικούς ανθρώπους, με προτάσεις και ιδέες. Ας μην αφήσουμε τη μιζέρια που κυριαρχεί στον κοινωνικό ιστό της χώρας να μπει σαν σαράκι στην εταιρεία μας.

 

Σας ευχαριστώ,


Απόστολος Πανούτσος
Πρόεδρος ΔΣ & Γενικός Διευθυντής
Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ - Κοτόπουλα Ανέζας Άρτας