Διοίκηση

Οι Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ διοικούνται από 4μελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, κάθε πέντε χρόνια.

Πρόεδρος ΔΣ: Απόστολος Πανούτσος
Μέλη ΔΣ: Θεοδώρα Στούπα, Νικόλαος Μαλαφέκας, Φωτεινή Πανούτσου

Γενικός Διευθυντής: Απ. Πανούτσος
Διευθυντής Παραγωγής: Λ. Χρήστου
Διευθυντής Οικ. Υπηρεσιών: Ν. Σεργιάννης
Προϊσταμένη Λογιστηρίου: Θ. Στούπα

Υπεύθυνος Πωλήσεων Δυτικής Ελλάδας: Θ. Κόκκας

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες της εταιρείας στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο, στον χώρο του Εργοστασίου (10ο χλμ. Επαρχιακής Οδού Άρτας-Σαλαώρας, Ανέζα Άρτας).