Εγκαταστάσεις

Υψηλά ποιοτικά standards και συνθήκες υγιεινής σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.


Οι Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, που εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον, διαδικασίες και μηχανισμοί για τον συνεχή και ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο λειτουργούν ως ασφαλιστική δικλείδα, έτσι ώστε το τελικό προϊόν να είναι κορυφαίας ποιότητας.

Μάθετε περισσότερα για τις εγκαταστάσεις μας...

Πτηνοθάλαμοι

Φυραματοποιείο

Πτηνοσφαγείο

Ψυκτικές εγκαταστάσεις

Συσκευαστήριο