Ποιοτικός Έλεγχος

Στις Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ πραγματοποιούμε ποιοτικούς ελέγχους συνεχώς, σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας:

Mε ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό

O Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας συνεργάζεται στενά με την Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων, που απαρτίζεται από Τεχνολόγο Τροφίμων με ειδίκευση και μακρά πείρα στον κλάδο της πτηνοτροφίας, και Κτηνίατρο. Με την υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση και μέσα από τη στενή συνεργασία τους, εγγυώνται την υψηλή ποιότητα παραγωγής.

Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και όργανα ελέγχου ακριβείας

Οι Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ είναι εξοπλισμένες με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και όργανα ελέγχου ακριβείας για την ικανοποίηση όλο και υψηλότερων ποιοτικών απαιτήσεων. Ειδικότερα:

  • Κάθε ψυκτικός θάλαμος συντήρησης, κατάψυξης, αερόψυξης, σήραγγα ταχείας κατάψυξης, όπως επίσης και ο ζεματιστήρας και τα οχήματα μεταφοράς προϊόντων, είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης και ρύθμισης της θερμοκρασίας.
  • Όλοι οι ψυκτικοί θάλαμοι είναι εφοδιασμένοι με θερμοκαταγραφικό όργανο το οποίο παρακολουθεί τη διακύμανση της θερμοκρασίας και την αποτυπώνει με το κατάλληλο λογισμικό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
  • Ο έλεγχος της εσωτερικής θερμοκρασίας (θερμοκρασία πυρήνα) των τελικών προϊόντων γίνεται με δύο διακριβωμένα θερμόμετρα ακριβείας-ακίδας. Με τα ίδια όργανα πραγματοποιείται και η διακρίβωση των ηλεκτρονικών οργάνων ένδειξης θερμοκρασίας των ψυκτικών θαλάμων.
  • Η σχετική υγρασία, τόσο στο περιβάλλον παραγωγής και αποθήκευσης όσο και στην παραλαβή πρώτων υλών ζωοτροφών, γίνεται με διακριβωμένο όργανο μέτρησης θερμοκρασίας - υγρασίας.
  • Η απόλυτη μέτρηση της υγρασίας των πρώτων υλών γίνεται με ειδικά διακριβωμένο υγρασιόμετρο.
  • Η ακρίβεια και αξιοπιστία των ζυγών που διαθέτουν τα Κοτόπουλα Ανέζας Άρτας διαπιστώνεται με τη χρήση διακριβωμένων πρότυπων βαρών.
  • Ο έλεγχος καθαριότητας και απολύμανσης γίνεται με ειδικά swab tests που διαθέτουμε για τον σκοπό αυτόν.
  • Ο έλεγχος της σωστής χλωρίωσης του νερού γίνεται με δύο διαφορετικά kits μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου στο νερό, καθώς και με φασματοφωτόμετρο.

Μέσω συνεργασίας με ειδικευμένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων

Για ειδικευμένες εξετάσεις και αναλύσεις σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας απευθυνόμαστε σε εξειδικευμένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων (εξωτερικός συνεργάτης), το οποίο είναι διαπιστευμένο κατά ISO IEC 17025 με την επωνυμία Τζίμας Σωτήρης ΒΙΟ Ήπειρος Ε.Ε.