Φυραματοποιείο

Καλύτερη τροφή σημαίνει καλύτερο τρόφιμο!

Οι Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ διαθέτουν σύγχρονο Φυραματοποιείο, πλήρως αυτοματοποιημένο. Σε αυτό παράγονται  οι ειδικευμένες πτηνοτροφές, απαραίτητες για την ανάπτυξη των παχυνόμενων πουλερικών υπό συνθήκες απολύτως ελεγχόμενες και πάντα με βάση φυσικές και απολύτως ελεγμένες πρώτες ύλες.

To Φυραματοποιείο μας περιλαμβάνει:

  • Σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών (σιτάρι, καλαμπόκι, σογιάλευρο κτλ.).
  • Σύστημα μεταφοράς των πρώτων υλών από και προς τα σιλό αποθήκευσης.
  • Σφυρόμυλο άλεσης των πρώτων υλών.
  • Σιλό αποθήκευσης των αλεσμένων πρώτων υλών.
  • Οριζόντιο αναμείκτη των συστατικών για την παραγωγή του τελικού φυράματος.
  • Σύστημα αυτόματης ζύγισης ποσοτήτων και υλών.
  • Αυτοματοποιημένο πίνακα ελέγχου και πραγματοποίησης εντολών.
  • Σιλό έτοιμης ζωοτροφής.

H μεταφορά έτοιμων ζωοτροφών στις μονάδες πάχυνσης γίνεται με διασκευασμένο αυτοκίνητο.