Ψυκτικές Eγκαταστάσεις

Με την Αερόψυξη πετυχαίνουμε ασφάλεια και μεγαλύτερο χρόνο συντήρησης για εσάς.

Η ψύξη των σφαγείων γίνεται με το τελευταίας τεχνολογίας σύστημα Αερόψυξης και όχι Υδρόψυξης (εμβάπτιση σε παγωμένο νερό). Έτσι, εξασφαλίζεται ακόμη καλύτερο προϊόν, με μεγαλύτερη δυνατότητα συντήρησης, απαλλαγμένο από περιττή υγρασία, η οποία εγκυμονεί κινδύνους αλλοίωσης για το τελικό προϊόν λόγω του μεγαλύτερου μικροβιακού φορτίου.

H Ψυκτική Αλυσίδα, όπως εφαρμόζεται στις Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ, γίνεται σε τρία στάδια:

1. Γραμμή πρόψυξης των κοτόπουλων, αποτελούμενη από:

  • Εναέριο αλυσομεταφορέα εφοδιασμένο με ειδικά πλαστικά κρέμαστρα.
  • Ένα πλυντήριο του κρεμασμένου σφαγίου με ειδικά ακροφύσια.
  • Μια σειρά από ειδικά ακροφύσια που διαβρέχουν το σφάγιο με παγωμένο νερό σε μορφή σταγονιδίων στο πρώτο στάδιο της πρόψυξης.
  • Δύο μηχανοκίνητα πλυντήρια καθαρισμού της αλυσίδας.
  • Ένα ειδικά σχεδιασμένο ξεκρεμαστήρα των κοτόπουλων από τη γραμμή.

2. Σπρέι τούνελ:

Πρόκειται για ψυκτικό θάλαμο όπου βρίσκονται εγκατεστημένοι κάθετοι αεροψυκτήρες οι οποίοι  προσδίδουν στον αέρα χαμηλή θερμοκρασία και μεγάλη ταχύτητα, έτσι ώστε να επιτευχθεί  όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα ψύξης του κοτόπουλου.

3. Κυρίως αερόψυξη:

Πρόκειται για ψυκτικό θάλαμο, όπου βρίσκονται εγκατεστημένοι οριζόντιοι αεροψυκτήρες οι οποίοι προσδίδουν στον αέρα χαμηλή θερμοκρασία και μέτρια ταχύτητα, έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα ψύξης του κοτόπουλου μέχρι τον πυρήνα.

Και ειδικά για τα κατεψυγμένα προϊόντα μας ακολουθούνται δύο επιπλέον στάδια:

4. Σήραγγα ταχείας κατάψυξης

Αυτό το τέταρτο στάδιο εφαρμόζεται κατά τη συσκευασία. Η σήραγγα ταχείας κατάψυξης είναι εφοδιασμένη με τον κατάλληλο εξοπλισμό (ψυκτικό σώμα, κύκλωμα ψύξης με ανεμιστήρες, ψυκτικό μέσο  R 404) και είναι ικανή να αποδίδει θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -35 έως -40 βαθμούς Κελσίου, έτσι ώστε να καταψύχεται το προϊόν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικότερα.

5. Ψυκτικός θάλαμος κατάψυξης

Πρόκειται για το στάδιο όπου γίνεται η αποθήκευση-συντήρηση του τελικού προϊόντος σε θερμοκρασίες άνω των -18 βαθμών Κελσίου.