Πτηνοθάλαμοι

Εκτρέφοντας οι ίδιοι και μαζί με αξιόπιστους συνεργαζόμενους παραγωγούς, ελέγχουμε με τον καλύτερο τρόπο την παραγωγική διαδικασία από το ξεκίνημά της.

Το 50% της συνολικής παραγωγής καλύπτεται από ιδιόκτητα πτηνοτροφεία πάχυνσης και το υπόλοιπο 50% μέσω συνεργαζόμενων παραγωγών πτηνοτρόφων. Το Δίκτυο των Πτηνοθαλάμων Πάχυνσης τοποθετείται στην ευρύτερη περιοχή των νομών Άρτας και Πρέβεζας.

H μεταφορά τους γίνεται με ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα μεταφοράς, με τον κατάλληλο και εγκεκριμένο εξοπλισμό και εφοδιασμένα με ειδική άδεια για τη μεταφορά τους.