Εταιρική Υπευθυνότητα
 

Θεμελιώδης άξονας της στρατηγικής των Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων Άρτας ΑΒΕΕ είναι η ανάπτυξη δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας στον τόπο όπου ασκείται η επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Η εταιρική μας υπευθυνότητα εκφράζεται μέσα από την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας, με την κάλυψη των αναγκών και την ανάπτυξη των εργαζομένων μας, με τον σεβασμό προς τους προμηθευτές μας και με σειρά ενεργειών που αφορούν τη στάση της εταιρείας προς την τοπική κοινωνία, όπως η σταθερή προσφορά προϊόντων σε φορείς και ΜΚΟ, στο πλαίσιο της σύμπραξης και της ανταπόκρισης στις ανάγκες τους. Επιθυμώντας να λειτουργούμε σε σύμπνοια με τον γεωγραφικό τόπο ο οποίος μας φιλοξενεί και με τις σύγχρονες επιταγές για θέματα διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, υλοποιούμε, κατά προτεραιότητα, δράσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος (συλλογή και παράδοση προς ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, μπαταριών, αδρανοποίηση ζωικών υπολειμμάτων, προώθηση χρήσης τσάντας πολλαπλών χρήσεων κ.ά.).

 

>> Στηρίζουμε την «Αλυσίδα για το περιβάλλον», Μάρτιος 2018

>> Ζούμε Άρτα, μαζί! Πάσχα 2013

>> Χορηγία της 9ης Πανελλήνιας Κατασκηνωτικής Συνάντησης Canyoning

>> Τα Κοτόπουλα Ανέζας Άρτας στην Ώρα της Γης